Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 234120

Dato: 17.10.2022

Det er viktig rent prinsipielt at alle bedrifter tvinges til å følge loven. At en del bevisst og også ganske arrogant sier rett ut at de blåser i at kontanter er ett tvunget betalingsmiddel er provoserende og skader rettsfølelse og respekt for loven. Dette må slåes ned på ellers sprer det seg