Høringssvar fra Entur AS

Dato: 19.12.2022

Vedlagt oversendes høringsuttalelse fra Entur AS.

Med venntlig hilsen,

Bente Mari Nilssen

Vedlegg