Høringssvar fra AH

Dato: 01.10.2022

sure it's a yes