Høringssvar fra Willy Larsen

Dato: 13.11.2022

Fortsatt og utvidet lovpålagt mulighet for kontantbetaling er essensielt for å sikre betalingsmuligheter for befolkningen. Kontanter er praktisk og funksjonelt da det ikke er avhengig av eksterne betalingssystemer, strøm eller internettkommunikasjon for å fungerer, og det sikrer også borgernes grunnleggende rett til privatliv.

Muligheter til kontantbetaling bør derfor styrkes, og alle bør pålegges å ta imot kontanter som oppgjør for sine varer og tjenester, såfremt det ikke finnes spesielle omstendigheter som skulle tilsi et unntak. Slik det er pr dags dato er det alt for mange næringsdrivende som bryter sentralbankloven og finansavtaleloven, da de nekter sine kunder å betale med kontanter som faktisk er tvunget betalingsmiddel i Norge. Dette får som regel heller ingen konsekvenser for de næringsdrivende som bryter loven.