Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 259252

Dato: 18.10.2022

JA til kontanter !!