Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 385263

Dato: 14.11.2022

Ja til kontanter.

Rettdigheten til å betale med kontanter må opprettholdes. Det må alltid legges tilrette for kontantbruk.

Det finnes mange digitale betalingsløsninger i dag, men de er sårbare. Om noe skulle oppstå som hacking av Internett, banker eller strømbrudd så kommer en ikke langt med et plastkort. Skulle noe enda verre skje, som krig, sabotasje eller ødeleggelser og skade på strømnett eller satelitter, så blir hele befolkningen hjelpeløse. Da er kontanter eneste løsningen. Til sammenligning med et bankkort så fungerer kontanter i en hver siruasjon.

En annen ting er datasporingen som en legger etter seg ved bruk av digitale løsninger. Banker, butikker og andre instanser kan lett skaffe seg en oversikt over folks handlingsvaner og livstil. Dette kan også missbrukes.

Kriminelle har også kommet enda sterkere inn på banen nå en før. Det med å stjele dataopplysninger og å tappe folks bankkontoer via data er blitt et stort problem.

Og så har vi kostnadene ved digitale løsninger. Gebyrer ved bruk av digital betaling gjør at det koster å bruke dem. Kontanter er gebyrfritt.

Vi må heller ikke glemme at ikke alle kan bruke digitale løsninger. Eldre, blinde og handikappede kan ha store problemer med slike løsninger. Mange må gi fra seg koder til uvedkommende når de må ha hjelp. Noe som igjen gjør dem sårbare da det lett kan komme informasjon på avveie.

Barn trenger også å få et ekte forhold til penger. Når en bare har et plastkort, så er det ikke like lett å ha oversikt for et lite barn. Ved å bruke kontanter får de en bedre forståelse av pengenes verdi og hva penger er.