Høringssvar fra Eva Irene Kosberggrind

Dato: 15.11.2022

Støtter helt og fullt en styrking av bruk av kontanter. Samfunnet er alt for sårbart uten kontanter, når noe skjer med det elektriske. Jeg er også helt i mot den totale overvåkingen av mennesker hvis kontanter fases ut.