Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 212314

Dato: 10.10.2022

Ja til å ha mulighet til å betale med kontanter.