Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 126484

Dato: 06.09.2022

Kontanter er et lovlig betalingsmiddel i Norge. Dette bør det også fortsatt være i fremtiden. Ingen som krever betaling for varer eller tjenester skal ha lov å nekte å ta imot kontant betalin