Høringssvar fra Jutta Schatton

Dato: 15.11.2022

Kontant er lovfestet betalingsmiddel. Kontant betaling har man oversikt kor mye penger man forbruke.

Kontant betaling kan ikke innføres en haug med innskrenkninger som med digital betaling.