Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 388269

Dato: 14.11.2022

Det er en selvfølge i det norske samfunn at vi skal kunne betale med kontanter.