Høringssvar fra Vigdis Husevåg

Dato: 19.12.2022

Takk til Justis- og beredskapsdepartementet for invitasjon til høring. Retten til å betale med fysiske norske kroner er svært viktig for å sikre at alle nordmenn fritt kan delta i det norske samfunnet.

Retten og muligheten til å betale kontant må styrkes og være absolutt. Kontanter må være lett tilgjengelige i minibanker og via butikk og post eller lignende. Uttaksbeløpet skal ikke være urimelig begrenset oppad. Det skal være lettvint, raskt og gratis å benytte kontanter.

Betalingsautomater/kasser for kort og kontant må være lett tilgjengelige og tydelig skiltet og merket. Betalingstilbud må kvalitetssikres med gode beredskapsløsninger ved funksjonsfeil. Hvis utstyr/betjening for kontanbetaling ikke er tilstrekkelig tilgjengelig eller ute av funksjon, skal dette være selgers ansvar.

Mvh Vigdis Husevåg