Høringssvar fra Skattedirektoratet, Juridisk avdeling

Dato: 19.12.2022

Vedlagt følger høringssvar fra Skatteetaten.

Mvh

Ingerid Lunde Winther

seniorskattejurist

Skattedirektoratet, Juridisk avdeling

Vedlegg