Høringssvar fra Odd Harry Jørvum Svendsen

Dato: 30.10.2022

At flere og flere varsler om problemer med å få gjort opp for seg, har vært bevitnet gjennom mange historier. Det er på høy tid å styrke forbrukeres rettigheter, og forbrukertilsynet bør anbefales å begynne og bruke muligheten for å fatte vedtak mot ulovlig praksis (dagsmulkt) ved gjentagende kontantnekt. Forbrukertilsynets tilsvar for deres manglende sanksjoner har vært at lovverket har vært dels utydelig, noe som nå vil bli et mindre gyldig argument. Det andre argumentet forbrukertilsynet bruker, er at da det er såpass mange som nekter kontanter, vil det koste næringslivet mye å legge om praksisen. Jeg etterspør herved om myndighetene også kan være med på å gjøre det enklere for norsk næringsliv å følge norske lover rundt kravet om å motta tvunget betalingsmiddel.