Høringssvar fra Mette Eriksen

Dato: 19.12.2022

Høringssvar for å styrke retten til å betale med kontant Reiki-healing

Fredrikstad Coaching og Reiki er enige i at retten og muligheten til å betale kontant må styrkes.

Det åpnes opp for at visse selvbetjente salgstjenester skal være unnlatt kontanttvang. Ved å åpne opp for at visse salgssteder er unnlatt bestemmelsen, kan føre til diskriminering av en stor andel potensielle kunder.

Det må innføres et lovkrav om at selvbetjente salgssteder skal installere egnede ranssikre kassesystemer, som inkluderer både kortmulighet og seddel- og myntinnkast. Dette inkluderer, billettautomater, transporttjenester, drivstoffpumper, legekontorer, sykehuser og dagligvaresalg. Kollektivtransport skal opprettholde og sikre retten til kontantbetaling av seddel- og myntbetaling på buss, tog, taxi, ferger, baner og ubetjente transporttjenester.

Betaling med kontanter kan løses på en enkel måte ved at de selvbetjente butikkene har automater for kontant betaling, slik som allerede finnes i Trondheim og enkelte steder i Oslo. Dette er kjente og tilpasningsmulige ranssikre kassesystemer. På denne måten har alle kunder et reelt valg om å bruke kort eller kontant.

Det åpnes også opp for at næringsdrivende ikke er nødt til å tilrettelegge for at betaling med kontanter skal kunne gjøres like enkelt, som aldre betalingsmåter. Dette kan også åpne opp for at kunder diskrimineres.

Ja, til at retten styrkes og konkretiseres og at det innføres sanksjoner ved brudd!

Fredrikstad Coaching og Reiki, Mette Eriksen