Høringssvar fra Italienske Delikatesser AS

Dato: 19.12.2022

Vi i Italienske Delikatesser ønsker at kontanter skal være tvunget betalingsmiddel, siden det bevarer rett til privatliv og direkte kontant oppgjør. ALle bedrifter skal være pliktet til å ta imot kontanter og kunne gi tilbake veksel. Dersom et utsalgssted nekter dette, kan dette rapporteres til en offentlig klageinstans som tar saken videre og bestemmer hvilke sanksjoner som er aktuelt. Alle salgssteder skal kunne ta imot mynt og seddel.

Det er ikke gunsig å diskriminere mellom de som ønsker å betale kontant og de som benytter kort. Mange eldre har vanskeligheter med digitale løsninger, og de er like viktig kunder som de med kort. Spesielt på legesentere der magne eldre ferdes, skal det være pålagt å ha betalingsløsning med mynt og seddel, i tillegg til kort.

Dersom det er selvbetjente salgssteder, skal det være mulig å innstallere kassesystemer som både er tilpasset kort, mynt og sedler.