Høringssvar fra Åse Kirketeig

Dato: 15.09.2022

Det bør vere muleg å betale med kontantar for alle som ynskjer det. Alle må vere fri til å råde over sin eigen kapital slik dei ynskjer. Alle bedrifter og næringsdrivande pliktar å ta imot kontantar. Dette er eit legalt betalingsmiddel.