Høringssvar fra Elisabeth Vestli

Dato: 18.12.2022

Jeg er for styrking av forbrukeres rett til å betale med kontanter.