Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 287457

Dato: 18.10.2022

Vi som lever i et demokrati, bør selvsagt kunne betale med kontanter for varer å tjenester. Ikke lett å kjøpe varer om strømmen gikk, og ingen hadde kontanter.