Høringssvar fra Martin Mesicek

Dato: 07.09.2022

Det er problematisk at et kontantløst samfunn fjerner muligheten for fysiske penger. Folket blir dermed tvunget til å låne penger til banker, gjennom innskudd.

For å holde kostnadene nede må vi sørge for at det er et visst volum av kontanthåndtering og det gjøres ved en streng håndhevelse av betalingsmiddelplikten.

Fysiske penger er ikke gammeldags, det er et nødvendig tiltak for å redusere motpartrisiko. Digitale sentralbankpenger er problematisk av flere årsaker som jeg antagelig ikke behøver å komme inn på her.

Mvj

Martin Mesicek

M Sc Political Economy

Lektor