Høringssvar fra Norske Kulturarrangører

Dato: 19.12.2022

Justis- og beredskapsdepartementet

HØRINGSSVAR – STYRKING AV FORBRUKERES RETT TIL Å BETALE MED KONTANTER – ENDRINGER I FINANSAVTALELOVENS REGLER OM BETALINGSOPPGJØR

Norske Kulturarrangører (NKA) viser til høringsnotat av 01.09.2022 fra Justis- og beredskapsdepartementet som gjelder overnevnte høring (deres ref 22/3066) med høringsfrist 19. des. 2022.

Høringen gjelder endring av finansavtalelovens § 2-1 vedrørende styrking av forbrukernes rett til å betale med kontanter.

Espos Norge AS, som er en av våre samarbeidspartnere, leverer betalingsløsninger til festivaler, konserter og andre kulturarrangementer. Ifølge deres tall har kontantandelen gått betydelig ned de siste årene. I 2022 leverte Espos Norge AS betalingsløsninger til ca. 110 arrangementer med en omsetning på til sammen ca. 600 millioner. Kontantandelen på disse arrangementene var 0,13%.

Slik vi ser det, er det flere utfordringer tilknyttet kontanthåndtering på arrangementer:

- Kostnadene arrangøren har ved å tilby kontantbetaling for 0,13% av publikummet er i de fleste tilfeller mye høyere enn den totale kontantomsetningen på de fleste arrangementene.

- Kontantskuffer, i tillegg til bankterminaler, øker volumet på utstyr man trenger ved betalingsløsningen. Det vil være store miljømessige og økonomiske lettelser ved å fjerne kontantkravet.

- Det er større sjanse for at kontantene unndras både for arrangør og myndighetskontrollen.

- Oppbevaring og håndtering av kontanter er også en utfordring på denne type arenaer.


På bakgrunn av de overnevnte utfordringene mener vi at det er uforholdsmessig store negative konsekvenser for arrangører å tilby forbrukere og betale med kontanter. Vi mener i så måte at det derfor må valgfritt hvorvidt en arrangører ønsker å tilby mulighet for å betale med kontanter eller ikke.

Med hilsen,

Anders Tangen,
Fungerende daglig leder i Norske Kulturarrangører – www.arrangor.no