Høringssvar fra Siri Hermo

Dato: 05.09.2022

Ja til å sikre forbrukers rett til å betale med kontanter.

God trening for barn.

Sikre eldres tilgang til fortsatt å være endel av samfunnet.

Kun slik har en valgmulighet, noe som burde være en selvfølge i et demokrati!