Høringssvar fra Roger Iversen

Dato: 14.11.2022

Vi skal fortsatt beholde kontanter!