Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 268200

Dato: 18.10.2022

Bruk av kontanter som betalingsmiddel må opprettholdes. Ingen næringsdrivende må aldri gis anledning til å nekte å ta imot kontant betaling.