Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 156443

Dato: 01.10.2022

Det må absolutt være mulig å betale med kontanter, og å sette inn/ta ut penger i bankene.
Hva gjør vi den dag datasystemene ikke fungerer?