Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 743189

Dato: 05.09.2022

Ja til rett å bruke kontanter.