Høringssvar fra Hilde Marie Landsverk

Dato: 05.09.2022

Jeg er for styrking av forbrukernes rett til bruk av kontanter som betalingsmiddel. Ingen skal kunne nekte å ta imot kontanter.