Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 403049

Dato: 05.09.2022

JA til kontanter, ALLTID!!!!!!

Vi skal alltid ha kontanter! Bare å fortsette å overholde loven!!!