Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 322481

Dato: 20.10.2022

Er for at forbrukerne kan bruke kontanter