Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 208500

Dato: 05.10.2022

Kontanter burde absolutt være noe som fortsetter.

Når det gjelder sikkerthet mtp. geopolitisk uro, er vi mer utsatt enn noen gang hva det gjelder eksterne cyber angrep. I tillegg, om landet skulle havne i krig tviler jeg på at nødnettet vårt er kapabel til å håndtere alle nødvendige transaksjoner, ergo, bare det å kjøpe mat kan bli et stort problem. Når det gjelder personvern er vi i større risiko for at data kommer på avveie.