Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 105368

Dato: 05.09.2022

Jeg ønsker å beholde retten til å bruke kontanter.