Høringssvar fra Knut Granberg

Dato: 05.09.2022

Det er mange mennesker som av ulike årsaker ikke kan benytte smarttelefon eller datamaskin. Kontanter er derfor av avgjørende betydning for at de kan fungere i samfunnet. Problemet er ikke bare at selgere nekter å ta imot kontanter, bankene har snart avviklet de fleste minibanken slik at det er vanskelig å ta ut kontanter.

Bankene bør pålegges å gjøre kontanter tilgjengelig. Det må dessuten bli slutt på at vi som benytter kontanter blir beskyldt for å drive med hvitvasking. Hvordan kan en pensjonist drive med hvitvasking?