Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 383188

Dato: 14.11.2022

Viktig at Norges befolkning har mulighet til å betale med kontanter. Alle digitale betalingsmuligheter kan overvåkes. Vi må ha et fritt system slik at Norge aldri innfører sosial kreditt eller CO2 kvoter knyttet opp mot Visa ol.