Høringssvar fra Helga Elise Bjørheim

Dato: 18.10.2022

Et samfunn uten kontanter er ikke ønskelig.