Høringssvar fra Reino Sørlie

Dato: 05.09.2022

Retten til bruk av kontanter bør styrkes, da det er blitt en oppfatning blant folk i samfunnet at kontanter er noe vi ikke trenger, da folk er blitt så vant til å bare ha med seg mobilen og plastkortet, så lenge det fungerer.
Kontanter er veldig viktig middel/betalingsmiddel av flere årsaker.

Nå ser vi at det kan bli store utfordringer med strøm og energi fremover og dermed er det viktig å ha et betalingsmiddel som fungerer om teknologien svikter, eller når den svikter.

Digitalisering og teknologi er flott om det brukes riktig, og kombinasjonen med f.eks. kontanter og andre gjennomprøvde og fungerende løsninger er derfor helt OK, men teknologien skal ikke brukes for å presse vekk enkel og fungerende løsning som kontanter er.

Kontanter fungerer uten strøm, og derfor i katastrofesituasjoner der strøm eller datateknologi faller ut i korte eller lengre perioder.

Mange mennesker og grupper i samfunnet har dessuten forskjellige problemer med moderne teknologi. Digitale løsninger innen betalingsmidler, autentisering og sikkerhet kan virke selvfølgelig når det fungerer, men den enkelte hardware, software og kontrollsystemer rundt dette kan skape store problemer for enkelte grupper mennesker. Det finnes mange blant eldre og vanskeligerestilte som fint kan håndtere kontanter, men om adgangskoder/passord ikke fungerer, kan det resultere i at de f.eks. ikke får kjøpt mat og medisiner, og det å få hjelp til å ordne opp i tekniske problemer.

Om det gjelder de som ikke er så teknisk bevandret, eller folk rett og slett ønsker et så enkelt liv som mulig - der konante penger gir langt mindre bekymringer enn teknologiens mange faktorer.

Heldigvis får flere opp øynene for viktigheten av kontanter. Det viser f.eks. Facebook-gruppa Ja til kontanter som har mange ti-tusener av medlemmer. Tilsvarende skjer i våre nordiske naboland. Mange av disse har ingen problemer med å bruke moderne digital teknologi, men ser klare ulemper om heldigitale tjenester overtar i for stor grad.

Det er ingen trøst i å ha digitalt låssystem på boligen, hvis man fryser i hjel utenfor døra når det svikter.

Om veien frem mot et heldigitalt samfunn fortsetter, inkludert for betaling og kontanter, blir det private banker som eier systemene og det gir dem en makt de verken fortjener eller skal ha.

Makten skal ligge hos folket, menneskene, som er de nærmeste og viktigste til å ha kontroll over sine egne liv og samfunn. Helt naturlig.

Digitale løsninger skal eies og kontrolleres folket, eventuelt gjennom staten, og ikke av private selskaper som utelukkende drives av profittmotiver.


Så nei til utfasing av kontanter.
Ja til kontanter.
Ja, til styrking av kontantbruk og rettigheter til dette.