Høringssvar fra Andy

Dato: 01.10.2022

absolutt yes