Høringssvar fra Arve Sveia

Dato: 04.09.2022

Et samfunn utennkonganter er utenkelig. Vi må kunne betale kontant der vi måtte ønske!