Høringssvar fra Simen Georg

Dato: 19.10.2022

Svartype: Uten merknad