Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 492167

Dato: 19.12.2022

Jeg mener forbrukerne må ha mer tilgang til kontant å friheten til å velge.