Høringssvar fra Mats Berg

Dato: 01.10.2022

Jeg anser forslaget som både beredskapsmessig fornuftig og ikke minst en styrking av folkets rettigheter.

Likevel må jeg legge til at det er en uventet artig avveksling at regjeringen foreslår noe som er til befolkningens gunst. Håper det ikke er er arbeidsuhell.

Fortsett slik.

Forslaget støttes.