Høringssvar fra Adrian Jonassen

Dato: 06.09.2022

Retten av bruk av kontanter til betaling er viktig for retten til privatliv og fri personlig økonomi. Tap av retten til å betale med kontanter vil kunne ha en sterk negativ påvirkning på tillitsforholdet mellom befolkningen og styresmaktene.