Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 435376

Dato: 24.11.2022

Vi må bruke kontanter.