Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 812947

Dato: 05.09.2022

Selvfølgelig skal alle ha rett til å bruke kontanter

Den retten må gjelde overalt

Kontanter og vekslepengerr må være lett tilgjengelig for alle