Høringssvar fra Erik O. Paulsen

Dato: 05.09.2022

Er dette å finne opp hjulet på nytt?

I høringsforslaget står dette: "Forslaget går ut på at i betjente faste forretningslokaler der næringsdrivende selger varer eller tjenester til forbrukere, skal den næringsdrivende tilby forbrukere å betale for disse varene eller tjenestene med kontanter."

Kontanter er etter loven den eneste tvungne formen for betaling vi har. Finanslovens §38, punkt 3: "(3) En forbruker har alltid rett til å foreta oppgjør med tvungne betalingsmidler hos betalingsmottakeren."

Da er det bare sørge for at gjeldende lovverk overholdes, med passende tiltak som må nærmere gjøres tydelig for næringslivet da dette nå er et omseggripende problem! Der bør innføres en strafferamme for å nekte kontant betaling i næring.