Høringssvar fra Prepper.no

Dato: 14.11.2022

Ja til kontanter!
Ved en krisesituasjon/digital kollaps/beredskapssituasjon etc,
Da vil kontanter den best betalingsmiddel.
Kontanter er lovlig betalingsmåte, og det er IKKE lov å nekte noen å betale med kontanter. Likevel gjør noen butikker det, butikker som nekter å ta i mot kontanter burde stenges.
Det er ulovlig og nekter sin kunde å betaler med cash!

Absolutt JA til kontanter!