Høringssvar fra Bryne B.ørst

Dato: 19.12.2022

Stiller meg bak Ja til kontanter sitt svar på denne høringen.