Høringssvar fra Bente Gro Lorentzen

Dato: 03.10.2022

I demokratiets navn, i alle individers rettigheters navn, i tråd med alle nedfelte lover og regler om FRITT VALG:
KONTANTER ER EN SELVFØLGE