Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 181235

Dato: 01.10.2022

Kontanter er viktige og må eksistere side om side med digitale banktjenester. Det bør avkreves bankene å ha kontanter tilgjengelig for kunder til enhver tid. Det betyr større frihet for kunder til å bestemme over eget liv og økonomi. I krisesituasjoner kan det være avgjørende for liv og helse og overlevelse.