Høringssvar fra Roger Holth

Dato: 19.10.2022

Jeg støtter lovforslaget om å styrke retten til og kunne betale med kontanter også sanksjonere de som bryter med dette.
Jeg mener på en annen side at kollektivtrafikk som det vurderes et unntak for med tanke til dette lovforslaget vil svekke retten til kontant betaling i praksis. Med bakgrunn i dette, så ber jeg departementet om at kollektivtrafikk også skal være omfattet i lovforslaget.