Høringssvar fra Kristine Måsvær

Dato: 02.09.2022

Jeg støtter dette forslaget! Det er viktig med kontanter i en krisesituasjon!